Trieda 6.A

O triede 6.A

 

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 

Mgr. Patrícia Ováková  
 

Asistent učiteľa  

Mgr. Rebeka Farkašová

V šiestom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • budovanie priateľskej a pohodovej atmosféry medzi žiakmi 2. stupňa školy
 • individuálny prístup ku žiakom
 • možnosť skupinovej aj individuálnej práce na vyučovacích hodinách
 • školského psychológa v triede aktívne sa zapájajúceho do života a fungovania triedy
 • aktívne hodiny zamerané na prepojenie vedomostí a zručností  žiakov s bežným životom
 • rozvoj prezentačných zručností žiakov
 • rozdeľovanie získavaných vedomostí na menšie celky a priebežné prehlbovanie osvojených vedomostí a ich následné prepájanie s praxou
 • veľký výber mimoškolských aktivít (popoludňajšie záujmové útvary zamerané na prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, relaxačné aktivity a i.)
 • edukatívne školské akcie zamerané na osvieženie vyučovacieho procesu a prepojenie v škole získaných vedomostí s ich uplatnením v bežnom živote
 • prípravu žiakov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
 • aktívnu spoluprácu žiakov na tvorbe vyučovacej hodiny
 • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 6.A

Zoznam pomôcok

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.
PonMATINFBIOGEGSJLMAT
UtOBNGEGTSVMATANJANJ
StrFYZDEJTSVMATANJVYV
ŠtvSJLMATETVSJLHUVANJ
PiaSJLSJLTHDBIOFYZ

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45

Poobedný súkromný školský klub detí

Po- Pia do 17:00

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:25 - 13:10