Mladý Einstein

Vyučujúci krúžku
Mgr. Patrícia Brúderová a Bc. Tadeáš Novák

Deti sa na krúžku zoznámia s tajomstvami prírody, sami si vyskúšajú prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavia sa pri vedeckých pokusoch. Hravou formou deti pripravíme na prírodopis, chémiu, fyziku a zemepis. Pomocou vedeckých pokusov sa zahráme na mladých Einsteinov.