Novinky

Záujem o štúdium

Zápis / Prestup V prípade, že máte záujem sa k nám zapísať resp. prestúpiť z inej základnej školy, kontaktujte vedenie školy na emailovej adrese szs@paneuroszs.sk, kde Vám radi poskytneme informácie o …

DOD a zápisy do 0. a 1. ročníka 2019/2020

V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte navštíviť počas Dní otvorených dverí, kde Vám radi poskytneme všetky dôležité informácie. Po rozkliknutí obrázkov nižšie sa dozviete viac o termínoch DOD, zápisov …

Čím sa líšime

malý kolektív žiakov (max. 15 žiakov v triede) individuálny prístup učiteľov rozšírené vyučovanie anglického jazyka školského psychológa pre každú triedu špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie v rámci nadštandardných služieb …

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. – 9. ročníka, sú: – kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, – správa zo psychologického vyšetrenia, – správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade …