Novinky

Novinky v školskom roku 2017/2018

Máme posledné voľné miesta na nový školský rok 2017/2018! Všetky informácie týkajúce sa vzdelávania a harmonogramu 0. ročníka nájdete tu. V novom školskom roku pripravujeme: Modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy Interaktívne …

Čím sa líšime

malý kolektív žiakov (max. 15 žiakov v triede) individuálny prístup učiteľov rozšírené vyučovanie anglického jazyka školského psychológa pre každú triedu špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie v rámci nadštandardných služieb …

Logopédia

Paneurópska súkromná základná škola zabezpečuje logopedickú terapiu vďaka vlastným odborníkom – terapeutom, ktorí sú súčasťou tímu zamestnancov, spolupracujú s vyučujúcimi a psychológmi. V priestoroch školy máme zriadenú logopedickú miestnosť s potrebným …

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. – 9. ročníka, sú: – kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, – správa zo psychologického vyšetrenia, – správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade …

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie žiadúcej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania, upokojenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu. Viac informácií sa dozviete tu. O možnosti …