Novinky

Ponuka nových programov pre rodičov!

Opäť rozširujeme ponuku našich služieb a ponúkame Vám nové programy pre rodičov. Bližšie informácie nájdete v propagačnom letáčiku: Primárne preventívny program KUPREV Stimulačný program pre rozvoj pozornosti KUPOZ V prípade …

Dni otvorených dverí 2017/2018

21.11.2017 od 9:00 do 15:00 hod. 23.1.2018 od 9:00 do 15:00 hod. 20.2.2018 od 9:00 do 15:00 hod. 20.3.2018 od 9:00 do 15:00 hod.

Novinky v školskom roku 2017/2018

Máme voľné miesta v 0. – 9. ročníku! V prípade záujmu kontaktujte pani riaditeľku PhDr. Veroniku Bisaki na telefónnom čísle 0903 / 478 002 alebo e-mailom na adrese szs@paneuroszs.sk. V …

Čím sa líšime

malý kolektív žiakov (max. 15 žiakov v triede) individuálny prístup učiteľov rozšírené vyučovanie anglického jazyka školského psychológa pre každú triedu špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie v rámci nadštandardných služieb …

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. – 9. ročníka, sú: – kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, – správa zo psychologického vyšetrenia, – správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade …