Novinky

Zmena kontaktných údajov

Ospravedlňujeme sa, že z dôvodu organizačných zmien v súčasnosti nebude dostupná naša pevná linka. V prípade potreby nás prosím kontaktuje na mobilných telefónnych číslach 0903 478 002 a 0908 986 …

Prihlasovanie žiakov na školský rok 2018/2019

Zápis 2018/2019 Oficiálne zápisy žiakov do 0. a 1. ročníka u nás už prebehli. V prípade, že máte záujem sa k nám zapísať, kontaktujte vedenie školy na emailovej adrese szs@paneuroszs.sk, kde …

Novinky v školskom roku 2017/2018

Máme voľné miesta v 0. – 9. ročníku! V prípade záujmu kontaktujte pani riaditeľku PhDr. Veroniku Bisaki na telefónnom čísle 0903 / 478 002 alebo e-mailom na adrese szs@paneuroszs.sk. V …