Novinky

Prihlasovanie žiakov na školský rok 2018/2019

V prípade záujmu o zapísanie dieťaťa do 0. alebo 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 prosím vyplňte Prihlasovací formulár a následne ho zašlite na emailovú adresu školy szs@paneuroszs.sk. V prípade …

Novinky v školskom roku 2017/2018

Máme voľné miesta v 0. – 9. ročníku! V prípade záujmu kontaktujte pani riaditeľku PhDr. Veroniku Bisaki na telefónnom čísle 0903 / 478 002 alebo e-mailom na adrese szs@paneuroszs.sk. V …

Čím sa líšime

malý kolektív žiakov (max. 15 žiakov v triede) individuálny prístup učiteľov rozšírené vyučovanie anglického jazyka školského psychológa pre každú triedu špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie v rámci nadštandardných služieb …

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. – 9. ročníka, sú: – kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, – správa zo psychologického vyšetrenia, – správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade …