Novinky

Zápis na školský rok 2020/2021

Milí rodičia, na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, je z dôvodu prevencie voči potenciálnemu prenosu nového koronavírusu pôvodne stanovený termín zápisu do 0. a 1. ročníka, ktorý mal prebiehať osobne …

Najnovšie na našej Facebook stránke