Novinky

Novinky v školskom roku 2017/2018

Máme posledné voľné miesta v nultom ročníku na nový školský rok 2017/2018! Všetky informácie týkajúce sa vzdelávania a harmonogramu 0. ročníka nájdete tu. V novom školskom roku pripravujeme: Modernizáciu materiálno-technického …

Čím sa líšime

malý kolektív žiakov (max. 15 žiakov v triede) individuálny prístup učiteľov rozšírené vyučovanie anglického jazyka školského psychológa pre každú triedu špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie v rámci nadštandardných služieb …

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. – 9. ročníka, sú: – kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, – správa zo psychologického vyšetrenia, – správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade …