Odkaz na centrum

Chceli by sme Vám predstaviť náš partnerský projekt lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Súkromné centrum poradenstva a prevencie je novovzniknuté centrum zaradené v sieti zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023 https://datawrapper.dwcdn.net/qsvdc/6/ 

Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie.
Súkromné centrum poradenstva a prevencie je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, diagnostickú, terapeutickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom.

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú činnosť.

Prikladáme vám webovú stránku