Trieda 5.A

O triede 5.AUčiteľ pre kontakt s rodičmi 

Mgr. Hana Izraelová


Asistent učiteľa 

Bc. Tadeáš Novák

V piatom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • individuálny prístup
 • školského psychológa v triede
 • asistenta učiteľa pre individuálnu prácu so žiakmi so špecifickými potrebami
 • aktívne hodiny zamerané na prepojenie vedomostí a zručností
 • rozvoj prezentačných zručností
 • rozdeľovanie získavaných vedomostí na menšie celky a priebežné prehlbovanie osvojených vedomostí a ich následné prepájanie s praxou
 • veľký výber mimoškolských aktivít (popoludňajšie záujmové útvary zamerané na prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, relaxačné aktivity a i.)
 • edukatívne školské akcie zamerané na osvieženie vyučovacieho procesu a prepojenie v škole získaných vedomostí s ich uplatnením v bežnom živote
 • prípravu na úspešné absolvovanie Testovania 5 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
 • prípravu žiakov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
 • aktívnu spoluprácu žiakov na tvorbe vyučovacej hodiny
 • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav
 • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • budovanie priateľskej a pohodovej atmosféry medzi žiakmi 2. stupňa školy

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 5.A

Zoznam pomôcok

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.
PonGEGMATANJANJSJL
UtBIOMATSJLTSVTSV
StrMATANJSJLSJLMATINF
ŠtvMATDEJANJETVHUVVYV
PiaGEGSJLSJLTHDBIO

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45

Poobedný súkromný školský klub detí

Po- Pia do 17:00

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:25 - 13:10