Trieda 5.A

O triede 5.A


Mgr. Katarína Hauková
Triedna učiteľka 

Mgr. Marína Volchková
Asistent učiteľa 

V piatom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • individuálny prístup
 • školského psychológa v triede
 • asistenta učiteľa pre individuálnu prácu so žiakmi so špecifickými potrebami
 • aktívne hodiny zamerané na prepojenie vedomostí a zručností
 • rozvoj prezentačných zručností
 • rozdeľovanie získavaných vedomostí na menšie celky a priebežné prehlbovanie osvojených vedomostí a ich následné prepájanie s praxou
 • veľký výber mimoškolských aktivít (popoludňajšie záujmové útvary zamerané na prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, relaxačné aktivity a i.)
 • edukatívne školské akcie zamerané na osvieženie vyučovacieho procesu a prepojenie v škole získaných vedomostí s ich uplatnením v bežnom živote
 • prípravu na úspešné absolvovanie Testovania 5 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
 • prípravu žiakov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
 • aktívnu spoluprácu žiakov na tvorbe vyučovacej hodiny
 • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav
 • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • budovanie priateľskej a pohodovej atmosféry medzi žiakmi 2. stupňa školy

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 5.A

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.
PonMATSJLANJGEGSJLTSV
UtGEGBIOANJTHDHUV
StrSJLTSVMATANJMATINF
ŠtvMATSJLMATGEGETV
PiaANJSJLBIOSJLVYV

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45


Zvonenie

1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40
3.   9:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35


Poobedný súkromný školský klub detí

Po – Pia do 17:00