Tancuj s nami

Vyučujúca krúžku
Mgr. Patrícia Brúderová

Pohyb, radosť a zábava pri tanci. To všetko na deti čaká na našom tanečnom krúžku. Budeme sa venovať najmä tanečnému štýlu Hip-Hop. Naučia sa tanečné zostavy, precvičia si rytmus, zatancujú a zahrajú si hry na populárne skladby. Deti sa predovšetkým budú učiť tancovať to, čo ich baví.