KUPOZ a KUPREV

Opäť rozširujeme ponuku našich služieb a ponúkame Vám nové programy pre rodičov. Bližšie informácie nájdete v propagačnom letáčiku:

Primárne preventívny program KUPREV
Stimulačný program pre rozvoj pozornosti KUPOZ

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať naše terapeutky:

Mgr. Katarína Kristofčáková
e-mail: k.kristofcakova@gmail.com

Mgr. Lívia Pavlíková
e-mail: liv.pavlikova@gmail.com