KUPOZ a KUPREV

Opäť rozširujeme ponuku našich služieb a ponúkame Vám nové programy pre rodičov. Bližšie informácie nájdete v propagačnom letáčiku:

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať našu terapeutku:

Mgr. Katarína Hauková
e-mail: k.kristofcakova@gmail.com