Info o parkovaní

Prosíme rodičov aby parkovali na vyhradených parkovacích miestach pred budovou školy,

Prosíme rodičov aby parkovali na vyhradených parkovacích miestach pred budovou školy, Prosíme rodičov aby parkovali na vyhradených parkovacích miestach pred budovou školy, Prosíme rodičov aby parkovali na vyhradených parkovacích miestach pred budovou školy, Prosíme rodičov aby parkovali na vyhradených parkovacích miestach pred budovou školy,