Lektorka anglického jazyka

Mgr. Bianka Filusová

Lektorka anglického jazyka vedie rozšírené vyučovanie anglického jazyka pre všetkých žiakov Paneurópskej súkromnej základnej školy. Dlhoročne pôsobila v zahraničí. Prešla kurzom anglického jazyka Cambridge Certificate v Londýne, kde úspešne ukončila i profesionálny stupeň štúdia. Taktiež absolvovala kurz Teaching English to Speakers of other Languages (Vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka) na London Trinity College. Študovala anglický jazyk a literatúru v kombinácii s pedagogikou na Haifskej univerzite v Izraeli. V roku 2015 absolvovala Základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka, o rok neskôr i Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.