Terapia hrou

Terapia hrou sa realizuje v terapeutickej herni v školských priestoroch individuálnym spôsobom v pravidelných stretnutiach (terapeut – dieťa). Terapiu hrou vedie psychologička Mgr. Petra Ivanková, ktorá sa dlhodobo venuje psychologickej práci s deťmi a jej súčasti, nedirektívnej terapii hrou.

Ide o cielené využitie hry, ako prirodzeného spôsobu vyjadrovania a rozvoja osobnosti dieťaťa. Ponuka terapie hrou nie je štandardnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školského systému. Ak máte záujem o túto nadštandardnú službu, kontaktujte prosím našu terapeutku prostredníctvom emailu: pivankova@gmail.com. Ponuka terapie hrou je aktuálna od 01.10.2017.

Táto terapia sa ukázala ako vhodná metóda v prípadoch akými sú (Landreth, 2001):

  • výbuchy zlosti, agresivita,
  • nezrelé správanie,
  • problémy s nadväzovaním vzťahov,
  • neprimerané emocionálne odpovede,
  • psychosomatické problémy,
  • poruchy spánku,
  • poruchy príjmu potravy,
  • sebapoškodzovanie a podobne.