Čím sa líšime

 • malý kolektív žiakov
 • individuálny prístup učiteľov
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • školského psychológa pre každú triedu
 • špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie
 • v rámci nadštandardných služieb asistenta učiteľa
 • logopedické služby
 • EEG biofeedback
 • pohybové, výtvarné a jazykové krúžky
 • relaxačnú miestnosť pre žiakov
 • nástup a prestup počas celého roka
 • skúšobný týždeň

V prípade prestupu do 0. až 9. ročníka škola umožňuje žiakom absolvovať 1 týždeň ako skúšobný týždeň, počas ktorého sa dieťa zoznámi s prostredím, spolužiakmi a pedagógmi. Na základe toho sa dieťa ale aj rodič rozhodnú, či im škola vyhovuje a či majú záujem o prestup.