Posledné voľné miesta do 0. a 1. ročníka

Zápis na školský rok 2020/2021

Milí rodičia,

na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, je z dôvodu prevencie voči potenciálnemu prenosu nového koronavírusu pôvodne stanovený termín zápisu do 0. a 1. ročníka, ktorý mal prebiehať osobne v priestoroch našej školy ZRUŠENÝ. Vzhľadom k tomu prichádzame s novým riešením – online zápis, zatiaľ bez prítomnosti detí a rodičov. V prípade, ak máte záujem zapísať svoje dieťa do našej školy, prosíme Vás o nasledovné:

v termíne do 19.4.2020 zaslať na email školy szs@paneuroszs.sk Vami vyplnené v prípade možnosti aj podpísané nižšie uvedené dokumenty a doklady:

 1. Žiadosť o prijatie (nájdete nižšie „na stiahnutie“)
 2. Dotazník (nájdete nižšie „na stiahnutie“)
 3. Kópia rodného listu
 4. Kópia kartičky poistenca
 5. Kópia absolvovaných vyšetrení (školská zrelosť, psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, logopedické)

DOTAZNÍK ŽIADOSŤ O PRIJATIE - 0. ROČNÍK ŽIADOSŤ O PRIJATIE - 1. ROČNÍK

Následne Vás o postupe budeme informovať mailom/telefonicky. V prípade, ak vyššie spomenutý termín nestihnete, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt:

szs@paneuroszs.sk

0908 986 439

0903 478 002

Tešíme sa na Vás

Záujem o štúdium

Zápis / Prestup V prípade, že máte záujem sa k nám zapísať resp. prestúpiť z inej základnej školy, kontaktujte vedenie školy na emailovej adrese szs@paneuroszs.sk, kde Vám radi poskytneme informácie o obsadenosti daného ročníka. Prestup je možný počas celého školského roka. Týždeň na skúšku Záujemcom o štúdium na Paneurópskej súkromnej základnej škole ponúkame možnosť absolvovať týždeň na skúšku. Môžu ho absolvovať i žiaci so záujmom o prestup z inej základnej školy. V priebehu tohto obdobia sa žiaci zoznámia s prostredím, pani učiteľkou a prístupom, ktorý vo vzdelávaní využívame. Dávame tak priestor deťom i rodičom nazrieť k nám a rozhodnúť sa, či je toto miesto pre nich vyhovujúce. Taktiež naši odborníci dokážu na základe pozorovania a rozhovoru s rodičom odporučiť ďalší postup a vhodnosť prijatia žiaka.

Čím sa líšime

 • malý kolektív žiakov
 • individuálny prístup učiteľov
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • školského psychológa pre každú triedu
 • špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie
 • v rámci nadštandardných služieb asistenta učiteľa
 • logopedické služby
 • EEG biofeedback
 • pohybové, výtvarné a jazykové krúžky
 • relaxačnú miestnosť pre žiakov
 • nástup a prestup počas celého roka
 • skúšobný týždeň
V prípade prestupu do 0. až 9. ročníka škola umožňuje žiakom absolvovať 1 týždeň ako skúšobný týždeň, počas ktorého sa dieťa zoznámi s prostredím, spolužiakmi a pedagógmi. Na základe toho sa dieťa ale aj rodič rozhodnú, či im škola vyhovuje a či majú záujem o prestup.

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. - 9. ročníka, sú: - kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, - správa zo psychologického vyšetrenia, - správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade potreby si však odborníkov môžete vyhľadať v tomto zozname.