Dopad inkluzívnej základnej školy – experiment

Výsledky experimentálneho overovania schváleného MŠVVŠ SR v SZŠ v r.2016 – 2021 s názvom „Dopad inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov“.

Viac informácií nájdete v pripojenom dokumente.

Zápis na školský rok 2022/2023

Milí rodičia,

dňa 1.2.2022 spúšťame zápis žiakov na školský rok 2022/2023. Nie je nič jednoduchšie. Stačí, ak nám na email szs@paneuroszs.sk zašlete Prihlášku spolu s vyplneným Dotazníkom a Žiadosťou o prijatie, my Vás už budeme kontaktovať. Žiakov prijímame do naplnenia kapacity, preto ak ste pre nás rozhodnutí neváhajte sa s nami spojiť. V prípade, ak by ste ešte mali otázky resp. by ste sa chceli prísť pozrieť osobne, dohodneme si s Vami individuálne stretnutie podľa Vašich časových možností. Telefonický kontakt +421 908 986 439.

Homeschooling – učenie z domu

Ponúkame Vám možnosť domáceho vzdelávania - homeschooling pre Vaše deti v prípade, že im zdravotný stav alebo iné dôvody nedovoľujú navštevovať bežnú základnú školu v prezenčnej forme. V prípade záujmu zabezpečíme prestup/nástup okamžite. Neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese: szs@paneuroszs.sk

Prestup počas školského roka

Milí rodičia,

ste nespokojní so súčasnou školou Vášho dieťaťa a máte záujem o zmenu? Ponúkame Vám možnosť prestupu počas celého školského roka. Stačí ak sa nám ozvete na email szs@paneuroszs.sk spolu s vyplnenou žiadosťou o prijatie a dotazníkom a zvyšnú komunikáciu s pôvodnou školou už za Vás zabezpečíme my. 

PRIJÍMAME ŽIAKOV CUDZINCOV ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Čím sa líšime

 • malý kolektív žiakov
 • individuálny prístup učiteľov
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • školského psychológa pre každú triedu
 • špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie
 • v rámci nadštandardných služieb asistenta učiteľa
 • logopedické služby
 • EEG biofeedback
 • pohybové, výtvarné a jazykové krúžky
 • relaxačnú miestnosť pre žiakov
 • nástup a prestup počas celého roka
 • skúšobný týždeň
V prípade prestupu do 0. až 9. ročníka škola umožňuje žiakom absolvovať 1 týždeň ako skúšobný týždeň, počas ktorého sa dieťa zoznámi s prostredím, spolužiakmi a pedagógmi. Na základe toho sa dieťa ale aj rodič rozhodnú, či im škola vyhovuje a či majú záujem o prestup.

Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. - 9. ročníka, sú: - kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca, - správa zo psychologického vyšetrenia, - správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade potreby si však odborníkov môžete vyhľadať v tomto zozname.