Podmienky prijatia

Milí rodičia, podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do 0. – 9. ročníka, sú:
– kópia rodného listu dieťaťa a kartičky poistenca,
– správa zo psychologického vyšetrenia,
– správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

V prípade potreby si však odborníkov môžete vyhľadať v tomto zozname.