Homeschooling – učenie z domu

Ponúkame Vám možnosť domáceho vzdelávania – homeschooling pre Vaše deti v prípade, že im zdravotný stav alebo iné dôvody nedovoľujú navštevovať bežnú základnú školu v prezenčnej forme. V prípade záujmu zabezpečíme prestup/nástup okamžite. Neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese: szs@paneuroszs.sk